TwikiNet

Otevřená komunitní počítačová síť spravovaná Občanským sdružením Unart Spytihněv

Kolik stojí připojení

Transparentní účet sdružení - přístup pouze z vnitřního portálu sítě

Finanční řád stanovuje pravidla a způsoby financování o.s. UnArt Spytihněv.

Členové platí členské příspěvky. Členové Sdružení jsou povinni platit členské příspěvky. Jako řádní členové mají přístup do naší sítě a i na internet bezplatný.

Pravidelný měsíční členský příspěvek 300 Kč

 • Příspěvek slouží k financování provozu počítačové sítě twikinet

 • Platí se 1/4 ročně dopředu - neboť e-banka si účtuje poplatky za položku, tak proto je lepší platit 1/4 ročně.

 • nově přijatý člen je povinnen nejpozději do 10ti dnů od připojení uhradit vstupní členský příspěvek a členské měsíční příspěvky, které mu zbývají do konce kvartálu.

Jednorázový vstupní členský příspěvek 0 Kč

 • Vstupní členský příspěvek slouží k financování budování společných částí počítačové sítě twikinet

 • Každý nový člen může požádat o rozložení na více plateb

 • od 1.12.2011 byl Valnou Hromadou vstupni členský příspěvek stanoven na 0kč.

Splatnost

Splatnost je vždy 5 dni před započetí kvartálu, za který člen platí !!! Pokud daná čáska nepřibude do 5. dne kvartalu na účet sdružení - 2576306001/5500, vzniká členovy dluh a bude mít přístup pouze do sítě twikinet !!

Bezhotovostní platby

 • Všechny příspěvky se platí výhradně bezhotovostně (bankovním převodem, příkazem k úhradě, čtvrtletním inkasem) na účet Sdružení

 • Účet Sdružení je veden u Raiffeisen Banky

 • Číslo účtu: 2576306001/5500

 • Variabilní symbol: členské číslo

 • Text (doporučujeme uvádět): jméno příjmení členský příspěvek jméno příjmení předplatné od-do jméno příjmení vstupní členský příspěvek jméno příjmení vstupní členský příspěvek a členský příspěvek poznámka: zkratky jsou povoleny, např: Ferda Mravenec vst.č.p. a přisp.. 1.-3.2007

 • Nedoporučujeme platbu složenkou, neboť na našem účtu pak není vidět VS plátce. Tento seznam plátců složenkou teprve dojde poštou jako výpis převodu na adresu združení. Proto nemůžeme identifikovat plátce členského příspěvku hned.

Mimořádný členský příspěvek

 • Člen může zaplatil mimořádný členský příspěvek kdykoliv a v neomezené výši

Hardware v rozmezí od 500 Kč do 3 000 Kč

 • Výše ceny zařízení potřebného k připojení se výrazně liší podle způsobu připojení a podle toho, jestli se připojujete sami nebo je vás v domě víc (a částka se úměrně zmenšuje)

 • Pořízení zařízení si hradí každý člen sám, zařízení zůstává jeho majetkem a v jeho péči

 

Novinky

Členská schůze 2016

pozvánka - zde 

ZÁLOŽNÍ LINKA DO NFX z.s.p.o.

 • Vážení členové, dnes byla zprovozněna nezávislá záložní linka do Prahy - propojovacího uzlu NFX z.s.p.o. o kapacitě 1Gbit. Naše síť je tedy nyní připojena rychlostí až 2Gbit do světového Internetu. Eliminujeme tak možný výpadek hlavního optického propoje do NFX z.s.p.o.

2015

 • Připojena nová obec : Žlutava GPS: 49.2012906N, 17.4940908E
 • vybudovali jsme nové AP v Halenkovicích, které pokrývá zatím nepokryté části obce - Dolina a "u Svatých"  GPS vysílače: 49.1793994N, 17.4673392E
 • Pro všechny členy připojené na optické síti v Kudlovicích a v Babicích (tedy tam kde je to technologicky možné) je puštěna rychlost 100Mbit ...  
 •  

2014

 • Navýšena přípojka celé sítě na 1Gbit
 • Připojena obec Jankovice
 • Připojena obec Zlechov

Přípojné body: viz "DOSTUPNOST"

Nové přípojné body v již pokrytých obcích:

 • Březolupy - budova v bývalém JZD ( GPS: 49°7'3.463"N, 17°35'4.388"E )

 • Velký Ořechov - obecního úřad ( GPS: 49°6'39.228"N, 17°39'54.469"E )

 • Mistřice - dům p. Žůrka ( GPS: 49°5'22.643"N, 17°31'58.012"E )

2013

 •  spuštěny také nové vysílače, viz Dostupnost.
 •  Spuštěna nová optická síť v obcích : Kudlovice a Košíky - rychlost až 60Mbit 

Našim členové můžou surfovat  rychlostí až 25Mbps - pro bezdrátové přípojky. Až 70Mbit pro kabelové a optické přípojky. Více inf.:   

Kontaktní linky :
viz. Technická podpora
                                   - zde
 


 Partneři :

 Neutral czFree eXchange
  
 

 Občanské sdružení Severní Chřiby a Pomoraví